Thánh Ca Phụng Vụ Tam Nhật Thánh & Phục Sinh

print

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Đáp ca – TV 115:

Nghi thức Rửa chân: Khiêm nhu phục vụ:

Hiệp lễ (1). Điều răn mới:

Hiệp lễ (2). Tâm tình yêu mến: 

 

GIỜ CHẦU TỐI THỨ NĂM

Thờ lạy Chúa Giêsu:

Một tối nào:

Một mình với Chúa:

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Hôn chân Chúa:Trên cây thập giá:

 Đáp ca- TV 30: 

Hiệp lễ (1) – Yêu như Chúa yêu: 

Hiệp Lễ (2) – Lòng thương xót Chúa:

 

LỄ VỌNG PHỤC SINH

Đáp ca bài đọc 1: TV 32:

Đáp ca bài đọc 2: TV 15:

Đáp ca bài đọc 3: Xh 15, 1-18:

Đáp ca bài đọc 4: TV 29:

Đáp ca bài đọc Tân Ước – TV 117:

Hiệp lễ 1: Tin Mừng phục sinh:

Hiệp Lễ 2: Vì Chúa đã phục sinh:

 

LỄ SÁNG PHỤC SINH

Nhập Lễ: Ngày Phục Sinh (2):

Đáp ca :TV 117:

Ca tiếp liên CN PS:

Hiệp Lễ : Ngày Phục Sinh (1):