Thánh Ca Phụng Vụ Thứ Tư Lễ Tro

print

THÁNH CA PHỤNG VỤ
THỨ TƯ LỄ TRO

Nhập lễ: Tâm tình sám hối:

Đáp Ca: TV 50.

Dâng lễ : Dâng thân phận:

Xức tro: Về với cát bụi :

Hiệp lễ: Đến với Chúa: