Thánh ca PV Chúa Nhật Lễ Lá

print

Thánh ca PV Chúa Nhật Lễ Lá

 

Đáp ca – TV 21: 

 

Dâng lễ: Đồi xưa:

 

Hiệp lễ 1- Chúa đã hiến mình: 

 

Hiệp lễ 2 : Say tình thập giá:

 

Kết lễ : Thập giá niềm tự hào: