Thánh Lễ An Táng Bà Cố Maria Lê Thị Hường

print

Thánh Lễ An Táng Bà Cố Maria Lê Thị Hường

Ngày 03/07/2019, tại Nhà thờ Bãi Giá, lễ an táng bà Maria, thân mẫu cha Giuse Trương Minh Tâm, cha sở họ đạo Cồn Mỹ Phước. và 2 Sr Agnes Trương Thúy Liễu, Trương Thúy Loan Dòng Chúa Quan Phòng.