Thánh lễ an táng cha Giuse Trịnh Minh Lễ

print

Thánh lễ an táng cha Giuse Trịnh Minh Lễ

Vào lúc 16g00 ngày 23/2/2022, thánh lễ đồng tế tiễn biệt cha cố Giuse diễn ra tại Đất thánh Nhà Hưu LM GPCT trong bầu khí trang nghiêm với sự chủ tế của Đức cha Stephano Giám Mục GPCT cùng với sự hiên diện của 100 Linh mục trong và ngoài Giáo phận, 40 tu sĩ nam nữ và 300 giáo dân. Cha Tổng đại diện Carolo giảng lễ và cha Giuse Giám Đốc nhà hưu cử hành nghi lễ tiễn biệt.

Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cha cố Giuse được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

MVTT/Hạt Cần Thơ