Thánh lễ An Táng Ông Cố Phêrô

print

Thánh lễ An Táng Ông Cố Phêrô – 05.02. 2021

Lời Cảm Tạ 

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, Chúa đã nhậm lời chúng con cầu xin: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa con được sạch”. Chúng con xin cảm tạ tình Chúa, vì những điều Chúa muốn, đã được thực hiện, thật tốt đẹp. Chúng con xin vâng

– Chúng con xin cám ơn Quý Đức Cha, Đặc biệt Đức Cha Stêphanô Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ; Quý Cha quản hạt, cùng quý cha, Quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn phụng vụ.

– Chúng con xin cám ơn Cha xứ, cha phó, Ban hành giáo, các đoàn thể trong Giáo xứ Hà Đông.

– Chúng con cũng xin cám ơn, đại diện các xứ đạo, quý ân nhân, thân nhân, bạn hữu xa gần.

Đức cha, quý cha, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị, về nhà con, trong bầu khí Mùa xuân đang đến, để đưa Bố con về Mùa xuân vĩnh cửu, trong nhà Cha trên trời.

Về nhà con, để cùng cử hành Tiệc Thánh Thể hôm nay, để đưa Bố con, vào dự tiệc vui, trong nhà Cha trên trời.

– Chúng con xin chân thành cảm ơn.

Trong cuộc đời trần gian, chắc chắn Bố của chúng con, cũng đã có những lỗi lầm, những thiếu xót đối với những người này người khác. Xin quý vị niệm tình tha thứ, cho người Bố quá cố của chúng con.

Xin quý Đức cha, quý cha, quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn phụng vụ, tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Phêrô, để nhờ lòng thương xót Chúa. Linh hồn Ông Cố Phêrô được trở về với Thiên Chúa là Cha.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi thiếu xót. Xin Đức cha, quý cha, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị, niệm tình tha thứ.

Tang quyến chúng con, xin cúi đầu cảm tạ.

Lm Pet Chu Quang Trịnh