Thánh lễ cầu nguyện cho các Cha giáo ĐCV Xuân Bích Vĩnh Long tại TT Mục Vụ GP Mỹ Tho  24.7.2020

print

Cha TĐD Mỹ Tho giảng lễ: Linh mục Xuân Bích họp mặt dịp lễ giỗ Cha Adrien Villard 

http://giaophanmytho.net/

 

Thánh lễ cầu nguyện cho các Cha giáo ĐCV Xuân Bích Vĩnh Long

tại TT Mục Vụ GP Mỹ Tho  24.7.2020

Zắc Dũng

https://canhdongtruyengiao.net/

 

Vào lúc 10 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2020, tại Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai Giám mục Giáo phận Vĩnh Long chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho Cha Adrien Villard, Cha François Bouyer và các cha giáo của các anh em cựu sinh viên xuất thân từ  ĐCV Xuân Bích Vĩnh Long thuộc 3 giáo phận Cần Thơ, Vĩnh Long và Mỹ Tho là những học trò và con linh hướng của cha Adrien.

Do đường giao thông từ Vĩnh Long sang Mỹ Tho bị ùn tắc, nên Đức Cha Phêrô đã đến trễ so với dự kiến ban đầu.

Trước thánh lễ, tại hội trường của TTMV, sau lời chào mừng, Cha Phaolô Trần Kỳ Minh Tổng Đại diện Giáo phận Mỹ Tho đã nhường lời cho vị khách mời đặc biệt là Cha Giuse Hồ Thứ Giám đốc ĐCV. Xuân Bích Huế tóm tắt trình bày chặng đường hoạt động của Hội Dòng Xuân Bích Việt Nam, cùng đi với Cha còn có Cha Bình giáo sư ĐCV. Xuân Bích Huế và ngài mang theo vài quyển XUÂN BÍCH VN 90 NĂM để tặng Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai và các linh mục Xuân Bích Vĩnh Long. Phần tiếp theo, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai trình bày cho các anh em cựu sinh viên biết kết quả việc đòi lại quyền sở hữu Đại Chủng Viện Xuân Bích Vĩnh Long còn vướng mắc một vài khó khăn, sau đó các anh em cùng trao đổi và đóng góp ý kiến với Đức Cha Phêrô trong tình  thần huynh đệ.

Tiếp theo phần tọa đàm, thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các cha giáo, cho các vị ân nhân của ĐCV Xuân Bích Huế và Vĩnh Long đã qua đời cũng như còn sống được cử hành trang trọng tại Nhà nguyện TTMV Giáo phận Mỹ Tho. Sau thánh lễ Đức Cha Phêrô cùng chụp hình lưu niệm với các anh em cựu sinh viên và cùng dùng bữa cơm thân mật.

Trước khi chia tay ra về tất cả cùng hẹn gặp lại nhau vào ngày tháng nầy năm 2021 tại Giáo phận Cần Thơ.