Thánh lễ Khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh

print

Video Thánh lễ Khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh, phần I