Thánh Lễ Mừng Kính 160 Năm Thánh Phêrô Đoàn Công Quý – Nhà Thờ Búng – Giáo Phận Phú Cường

print