Thánh Lễ Nhận Nhiệm Sở Họ Cái Đôi Vàm  của Cha Gioakim Tạ Văn Hòa.

print

Thánh Lễ Nhận Nhiệm Sở Họ Cái Đôi Vàm  của Cha Gioakim Tạ Văn Hòa.

Vào lúc 9g00 sáng ngày 04/11/2021, Nghi thức nhận Nhiệm Sở và thánh lễ tạ ơn được diễn ra trong bầu khí ấm cúng, yêu thương với sự diện của Cha Quản hạt, quý Cha, quý Tu sĩ và đại diện bà con giáo dân trong họ đạo Cái Đôi Vàm.

Nguyện xin Thiên Chúa là Tình Yêu luôn đổ tràn phúc lành trên Cha để cha hoàn thành sứ vụ mới như lòng Chúa ước mong.

MVTT/Hạt Cà Mau