Thánh Lễ Tạ Ơn Họ Đạo Long Mỹ

print

Thánh Lễ Tạ Ơn Họ Đạo Long Mỹ

MỪNG 30 NĂM HỌ ĐẠO CHÍNH THỨC CÓ CHA SỞ ĐẦU TIÊN VÀ MỪNG NGÀY HOÀN THÀNH VIỆC TU SỬA NHÀ THỜ.

Vào sáng thứ tư, ngày 18/12/2019 Cha quản hạt Vị Thanh – Gp. Cần Thơ chủ sự Thánh Lễ . Hiện diện trong Thánh Lễ có Quý Cha Quản Hạt Trà Lồng, Đại Hải, Cà Mau và hơn 60 Quý cha trong và ngoài Giáo Phận Cần Thơ. Ngoài ra còn có khoảng 50 quý Tu Sĩ nam nữ của các hội dòng đến hiệp dâng Thánh Lễ.

Trong bài giảng, cha Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận chia sẻ về  hình ảnh “ Đức Kitô Đang Sống” giữa cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt nơi họ đạo Long Mỹ hôm nay.

Sau Thánh Lễ, đại diện họ đạo nói lên lời “ Cảm Tạ Tình Chúa và Tri Ân Tình Người” đã yêu thương và giúp đỡ họ đạo.

Cùng tâm tình tạ ơn, Cha Sở đã dâng lời cảm tạ Thánh Cả Giuse đã đoái thương, chúc phúc đến họ đạo trong việc trùng tu ngôi Thánh Đường khang trang như hôm nay và đồng thời ngài cũng nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu Cha Quý Ân Nhân, Thân Nhân đã góp công sức trong việc tu sửa Nhà Chúa.