Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 360 năm thành lập Giáo phận Tông Tòa Đàng Trong

print