Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa

print

THÁNH MARIA  MẸ THIÊN CHÚA

Voha

  1. Ngày đầu năm mới Dương Lịch, Lịch Phụng Vụ CôngGiáo dành riêng để mừng kính lễ  “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời” như trong phần hai của kinh Kính Mừng mà rất nhiều quí tín hữu Công Giáo tụng niệm ít là một chuỗi 50 mỗi ngày.  Sau đây là một số giải thích giúp cho dễ hiểu về Lễ trên của quí Cha Thầy đã dạy, cùng với chút lịch sử liên hệ.
  2. Ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, các Tông Đồ của Chúa Giêsu và những tín hữu sống cùng thời đã biết rõ Cô/Bà Maria là Mẹ Chúa Giêsu. Không ai dặt vấn đề phân chia xác và hồn một người được cha mẹ sinh ra.

Tới thời   Nestorius (386-451)  làm Tổng Giám Mục (428-451) tại Thủ đô Đông Phương của Đế Quốc Roma là  Constantinople, Ông   dạy Đức tin/giáo lý   Christotokos. Đức Maria chỉ sinh ra thân xác của người mang họ Christ/Christo.

  1. Nên Quí Nghị Phụ của Công Đồng Êphêsô (năm 431) lên án Nestorius là lạc giáo và xác quyết  ĐỨC MARIA, ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA – Theotokos

Công Đồng không có ý dạy Đức Mẹ sinh ra Chúa Cha hay Chúa Thánh Thần.

Đức Mẹ chỉ sinh ra Đức Giêsu,

Mà Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể,

  1. Nhưng đa số tín hữu lại luôn dùng từ ngữ “Mẹ Thiên Chúa” (Mother of God) làm cho một số anh em Kitô hữu sau Martin Luther (1483-1546) cải cách, phê phán nặng lời, có khi thêm chỉ trích: ‘Công giáo & Chính Thống Giáo  đã biến một Bà Mari khiêm tốn hiền thục, luôn dành mọi danh dự, danh hiệu cho Chúa, lên những vị trí cao ngạo hơn cả Chúa Trời!?.

Đoạn trên là lập trường của những anh chị em nầy. Xin kính trọng nhau để cùng hướng về niềm tin hiệp nhất về nguồn theo ý Chúa. Còn riêng niềm tin của Công Giáo đã  được xác quyết do công đồng Ephesô (431) rõ ràng.

  1. Trong đời sống bình thường cha mẹ nào cũng biết mình chỉ sinh ra thể xác đứa con. Còn hồn của em bé do Ông Trời/Thượng Đế/Thiên Chúa  tạo ra và cho kết hợp vào thân xác để làm con của mình. 

Cũng thêm, khi giới thiệu với bá tánh, cha mẹ nào cũng  nói đây là con trai/con gái của tôi hay chúng tôi. Không ai nói tôi/chúng  tôi là cha mẹ của (riêng) thể xác em nầy.

Cao hơn một bước, trên đài danh vọng trần thế, khi cha mẹ của vị lãnh đạo quốc gia được giới thiệu, thì thường được nói: Xin chào Ông Bà thân sinh của Tổng Thống/Thủ Tướng Nguyễn Văn X. Ai cũng biết ông bà trên không sinh sản ra được chức vụ tổng thống hay thủ tướng cho đứa con.

Nên khi nói Công giáo và Chính Thống ca tụng thánh danh  “Mẹ Thiên Chúa” (Theotokos) là lối tắt của “Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai Nhập Thể”.

The title of Mother of God (Greek: Μήτηρ (τοῦ) Θεοῦ) or Mother of Incarnate God; abbreviated ΜΡ ΘΥ (first and last letter of each word in Greek) is most often used in English

Tước hiệu này, truyền thống cho rằng khởi đi từ Ignaxio thành Antiokia (chết năm 107) đã viết cho các tín hữu Ephesô: 

“Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã được cưu mang trong lòng Đức Maria, theo chương trình của Thiên Chúa” và được lưu truyền mạnh mẽ từ TK III.AD thời thần quyền và thế quyền hỗ trợ nhau (thời Constantin) – FB.  Chiến Phùng.

Danh Hiệu trên được  quí Cha Thầy  Giáo Sư  Thần Học trước 1975, giải thích  “Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa” theo cách thể/thể thức MÔ HIỆP (Modification, Adaptation).

  1. Xin Dâng Lời Cầu.

Đầu Năm Dương Lịch,  dịp tốt để chúng con cùng tạ ơn  Thiên Chúa Quan Phòng tạo nên Mẹ Maria sẳn sàng cho Ngôi Hai Nhập Thể làm người mở đầu nhiệm cục cứu rỗi. 

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho mọi người trên thế giới hôm nay. 

 Xin cho mọi thành phần dân Chúa là  Hội Thánh  năm mới bằng an, cùng với những ơn trợ lực cần thiết của Chúa.

Xin cho những người đang trong cảnh ưu phiền giữ vững niềm tin vào Chúa trong năm mới nầy.  

Xin cho chúng con noi gương mục đồng năm xưa, vội vẽ đi tìm Chúa, rồi mang niềm vui an lành của  hang Bêlem đến với mọi người chung quanh.

 Xin cho mọi thành viên trong giáo xứ chúng con siêng năm lần chuỗi ca tụng hồng ân Chúa ban cho Mẹ Chúa cũng là mẹ của chúng con. 

“Mẹ đã sinh ra Đấng tạo thành mẹ” và đưa Chúa đến cho chúng con. Xin chân thành cám ơn Mẹ. 

Xin Mẹ hiện diện trong gia đình chúng con trong năm mới và dạy dỗ chúng con như Mẹ đã làm cho Chúa Giêsu năm xưa. Amen.