Thánh Vịnh Đáp Ca – Lễ Thánh Gia 

print

Thánh Vịnh Đáp Ca – Lễ Thánh Gia 

Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh, lễ Thánh gia Thất, TV.127

“Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên chúa, bạn nào ăn ờ theo đường lối Ngườỉ.’

Đó là lời Thánh Vịnh mà giáo hội dùng để ca ngợi hạnh phúc của một gia đình được Thiên Chúa chúc phúc. Nhìn vào gia đinh Giêsu-Maria-Giuse thi rõ ràng hạnh phúc cùa gia đình thánh này không do giầu sang, phú quí, quyền thế, vinh quang hay hiểu biết rộng rãi, nhưng do lòng tôn sợ Thiên Chúa và một đời sổng yêu thương chan hòa cho nhau.

Nguyện xin cho mọi thành phần trong gia đình hôm nay biết noi gương Thánh Gia, mỗi người biết hy sinh từ bỏ ý riêng mình, mà sống theo thánh ý Thiên Chúa, sống theo lời khuyên bảo của thánh Phaolô rằng: “Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là giây ràng buộc điều hoàn thiện.” (CI.3:14)

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy