The Little Catechism of curé of Ars – Bài 28: Cầu nguyện (2)

print

28. Cầu nguyện (2)

 

Cầu nguyện chính là áo giáp của các thánh, là đức tính cần thiết không những cho ngững người tốt lành, mà còn cho người tội lỗi nữa.

Thánh Gioan Maria Vianney

Các giáo lý viên thường dạy rằng: “Cầu nguyện là dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin trong tâm trí để Người biết những gì chúng ta muốn và xin Người giúp đỡ chúng ta.” Chúng ta không thấy Thiên Chúa bao giờ nhưng Người nhìn thấy và nghe chúng ta, Thiên Chúa muốn chúng ta dâng cho Người những gì cao quý nhất, đó chính là tâm trí của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện với hết tâm hồn, với lòng khiêm nhu của tâm trí mình, chúng ta sẽ quên đi thế gian, hướng về Thiên Đàng, chìm sâu trong tình yêu Thiên Chúa, nói chuyện với các Thiên Thần và các Thánh. Chính nhờ cầu nguyện mà các Thánh đã đến Thiên Đàng, và chúng ta cũng thế.

Thật vậy, cầu nguyện là nguồn mạch mọi ơn sủng, là mẹ các nhân đức, là con đường quen thuộc và hiệu quả nhất Thiên Chúa muốn chúng ta đi đến với Người. Chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: “Hãy xin, và các ngươi sẽ nhận được.” Không ai có thể nói và giữ đúng mọi lời hứa của mình ngoại trừ Thiên Chúa. Thiên Chúa không nói với chúng ta rằng: “Hãy xin điều này điều kia, và Ta sẽ ban cho.” Nhưng Người nói rằng: “Nếu các con xin với Chúa Cha bất cứ điều gì nhân danh Ta, Người sẽ ban cho các con.” Không phải lời hứa này đã ban cho chúng ta lòng tự tin, và khiến chúng ta cầu nguyện tha thiết trong mọi ngày sống của chúng ta sao? Các con không cảm thấy xấu hổ về sự biếng nhác, thờ ơ đối với cầu nguyện, trong khi Đấng ban phát mọi ơn lành đã cho chúng ta rất nhiều tấm gương cảm động về cầu nguyện sao? Các con không cảm thấy xấu hổ khi thấy Tin Mừng kể lại Chúa Giêsu rất thường cầu nguyện, có đôi khi Người cầu nguyện suốt cả đêm sao? Phải chăng chúng ta đã nên công chính, thánh thiện như Chúa Giêsu? Hôm nay chúng ta không còn ơn gì để xin? Hãy kiểm điểm mà xem. Những nhu cầu liên tiếp trong đời sống của thể xác và linh hồn không báo cho chúng ta biết phải trông cậy vào Thiên Chúa là Đấng duy nhất ban phát mọi ơn lành sao? Có bao nhiêu kẻ thù chúng ta phải chiến đấu: ma quỷ, thế gian, và xác thịt. Có bao nhiêu tật xấu phải sửa dẹp, có bao nhiêu đam mê phải từ bỏ, có bao nhiêu tội lỗi phải diệt trừ! Với một tình huống đau khổ và đáng sợ như thế, các con chẳng có chút phản ứng gì sao? Cầu nguyện chính là áo giáp của các Thánh, là đức tính cần thiết không những cho những người tốt lành, mà còn cho người tội lỗi nữa.

Cầu nguyện dành cho tất cả mọi người: người bình dân cũng như người học thức, người đơn sơ cũng như người thông thái, tất cả phải yêu thích cầu nguyện vì đó là sự đạo đức của con người, là khoa học của mọi tín hữu! Ai sống trên trái đất này cúng phải biết dùng trí óc để yêu mến và cầu nguyện với Thiên Chúa. Xin lỗi Người khi phạm tội, cám ơn Người khi được ơn, hạ mình khiêm tốn khi Người sửa dạy. Chúng ta là những người nghèo đói về ân sủng nhưng lại không cầu xin. Chúng ta là những người bệnh tật nhưng chẳng xin chữa lành. Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta phải cầu nguyện cho hay nhưng Ngài muốn nghe những lới cầu xin từ đáy lòng chúng ta.

Thánh Ignatius một lần kia trên đường đi với các bạn, mọi người đều mang trên vai một cái túi nhỏ chứa đựng những vật cần thiết cho chuyến đi. Có một người tốt lành thấy các tu sĩ mệt mỏi bèn xin giúp mang túi xách cho họ. Thế là họ nhượng bộ vì lời nài xin tha thiết của anh ta. Khi họ đi đến một khách trọ, người này trông thấy các thầy đều quì gối xuống cầu nguyện thì cũng bắt chước làm theo. Khi thánh Ignatius và các bạn đứng lên họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy người đi theo họ vẫn đang quì phủ phục trên đất trong suốt thời gian họ cầu nguyện. Tất cả đều tỏ sự bỡ ngỡ và hỏi nãy giờ anh ta làm gì. Câu trả lời của người này đã mở lòng trí cho họ rất nhiều, anh ta nói: “Tôi không làm gì hết, tôi chỉ nói với Chúa, Lạy Chúa, những tu sĩ đang cầu nguyện chân thành này là những vị Thánh, còn con chỉ là người xách túi cho họ. Con không biết cầu nguyện, nhưng con muốn làm những gì họ đang làm, muốn nói với Chúa những gì họ đang nói.” Với những lời lẽ đơn sơ, anh ta đã đi đến một mức độ cao đáng khâm phục của cầu nguyện. Do đó, ai cũng có thể cầu nguyện, và có thể cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc, ngày hay đêm, lúc làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, ở nhà hay đi đường. Thiên Chúa quyền năng ở khắp mọi nơi đang sẵn sàng nghe lời cầu nguyện của các con, Thánh Thần của Người sẽ giúp các con cầu nguyện với Thiên Chúa trong đức tin và trong tinh thần khiêm tốn.