Theo Chúa – Nhạc sĩ  Lê Việt Dũng

print

Theo Chúa – Nhạc sĩ  Lê Việt Dũng

theochua_lvd-tn

 

Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau

Dù đi qua gai góc, chân con chẳng vết cào

Bàn chân Chúa bọc ngoài, bàn chân con ở trong

Đường nắng không còn nóng, đôi chân khỏi sợ phồng

 

Lẽo đẽo đi theo Chúa, bóng Chúa phủ hình con

Lẽo đẽo theo chân Chúa, con không thấy mình còn

Lẽo đẽo theo chân Chúa, chỉ có Chúa trước thôi

Qua cầu con không sợ, cuộc đời luôn có đôi

 

Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau

Chúa nâng nhịp con bước, cho tình yêu dâng cao

Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau

Chúa con cùng chung bước, cho tình yêu dâng cao