Thỉnh Ý Cấp Giáo Hạt – Hạt Cà Mau

print

Thỉnh Ý Cấp Giáo Hạt – Hạt Cà Mau

Ngày đầu tuần sáng thứ hai, vào lúc 8h30 ngày 25/04/2022. Cha Quản Hạt Pl. Nguyễn Văn Vinh điều phối cuộc họp, với sự cộng tác của hai cha linh hoạt viên: Cha Pr. Nguyễn Công Bằng và Cha Pr. Đặng Minh Giang. Tổng số tham dự viên là 70 người, gồm nhiều thành phần: Quý Linh mục, Quý Tu sĩ, Quý Thầy, Hội đồng Giáo xứ, Giáo Lý viên, Giới trẻ, người Cao tuổi, Di dân, Y dược, Buôn bán nhỏ lẻ, Thợ hồ… Cuộc họp diễn ra từ 8h30 – 10h45 trong bầu khí thánh thiện và đạo đức.

Cuộc thỉnh ý được khai mạc bằng kinh cầu cho Thượng Hội Đồng, lắng nghe Lời Chúa và suy niệm… Sau khi được Linh hoạt viên hướng dẫn chia sẻ về 7 chủ đề cốt lõi, mọi thành phần tham dự viên đã chia sẻ rất tích cực, hăng say với những ý kiến đóng góp rất thực tế, sâu sắc và mang tính xây dựng cao… Buổi thỉnh ý kết thúc với giờ cơm trưa trong bầu khí vui tươi, và tinh thần hiệp hành.

Sau đây là vài hình ảnh nghi nhận trong buổi thỉnh ý cấp Giáo hạt – Hạt Cà Mau.

MVTT/Hạt Cà Mau