Thỉnh Ý Cấp Hạt: Hạt Trà Lồng

print

Thỉnh Ý Cấp Hạt: Hạt Trà Lồng

Vào lúc 8h30 ngày 27/4/2022, Cha quản hạt tổ chức buổi thỉnh ý cấp hạt.

Đến với buổi thỉnh ý có gần 100 tham dự viên gồm: quý cha, quý sơ, và 2 đại diện của các họ đạo trong Giáo hạt.

Các đề tài được chia sẻ nhiều nhất đó là lắng nghe, đối thoại, phân định và quyết định. Lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau để có sự đối thoại thẳng thắn, chân thành. Đồng thời, cùng nhau đưa ra quyết định chung cho họ đạo, tránh tình trạng lợi ích nhóm….. và còn nhiều ý kiến thư ký hạt tổng kết.

Buổi thỉnh ý kết thúc bằng bữa cơm trong bầu không khí hiệp hành.

MVTT/Hạt Trà Lồng