Thỉnh ý Hiệp Hành cấp Giáo phận: “Lắng nghe – Phát biểu – Sứ vụ loan báo Tin Mừng”

print

Thỉnh ý Hiệp Hành cấp Giáo phận:

“Lắng nghe – Phát biểu – Sứ vụ loan báo Tin Mừng”

Sáng 23/5, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Cần Thơ đã tiến hành buổi thỉnh ý cấp Giáo phận hướng tới Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023.

Buổi thỉnh ý có sự hiện diện của Đức Giám mục GP Stêphanô, Cha Tổng Đại diện Carôlô, Quý Cha trong Ban Linh hoạt viên, Quý Cha quản Hạt, Quý Cha Trưởng các Ban, cùng đại diện quý Tu sĩ và Giáo dân.

Trước giờ thỉnh ý, toàn thể thành phần đã tham dự giờ Chầu Thánh Thể trong nhà nguyện. Sau đó, tại hội trường Ban Thư ký các cuộc họp thỉnh ý cấp Giáo xứ và Giáo Hạt đã báo cáo sơ kết. Theo đó, đến nay Ban Thư ký đã nhận được 540 bản thỉnh ý cấp Hạt và 75 bản thỉnh ý cấp Giáo xứ (51%) với tổng số 18.097 người tham gia thỉnh ý. Các ý kiến thỉnh ý dựa theo cẩm nang nhưng tập trung chủ yếu vào 3 chủ đề chính là: Lắng nghe; Phát biểu; Loan báo Tin Mừng.

Tại buổi thỉnh ý cấp Giáo phận hôm nay các thành phần tham dự cũng được mời gọi chia sẻ theo 3 chủ đề được nhiều người quan tâm là: Lắng nghe; Phát biểu; Sứ vụ loan báo Tin Mừng. Các chủ đề trên được gợi mở bằng các câu hỏi cụ thể như sau:

– Về lắng nghe: Chúa muốn cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận chúng ta cần có thái độ, tâm thế nào? Điều gì giúp chúng ta dễ dàng lắng nghe hoặc ngăn cản chúng ta lắng nghe…?

– Về phát biểu: Chúa muốn cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận chúng ta cần có thái độ nào? Cần tạo những điều kiện, cơ hội nào? Khi nào và cách nào để chúng ta phát biểu lên được những gì là quan trọng đối với chúng ta?…

– Về sứ vụ loan báo Tin Mừng: Chúa muốn cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận chúng ta Loan báo Tin Mừng cho những ai? Cần làm những công việc gì để loan báo Tin Mừng? Bằng cách nào và với những cách loan báo ra sao cho phù hợp với hoàn cảnh và con người Việt Nam hiện nay?…

Từ những câu hỏi dựa theo cẩm nang gợi ý trên, các Nhóm đã thảo luận và Ban Thư ký tổng hợp. Trong phần thảo luận có nhiều ý kiến chia sẻ và đóng góp rất phong phú. Có những ý kiến nêu lên rất thẳng thắn từ thực tế ở môi trường Giáo xứ như: “muốn lắng nghe nhưng không có người nói”, “thích tham gia nhưng được mời thì ngại ngùng”. Hoặc như Đức Cha Stêphanô đã nêu lên một thực tế: “Nhiều khi chúng ta có NGHE nhưng không LẮNG”.

Sau buổi thỉnh ý này, Ban Linh hoạt Giáo phận sẽ làm bản đúc kết và được gửi đến cộng đoàn Dân Chúa “xem xét và phản hồi”, sau đó Đức Giám mục Giáo phận phê chuẩn trước khi gửi về HĐGM Việt Nam.

Bài viết: Micae Nguyễn Ngọc Thắng

Ảnh: Hồng Khanh