Thơ PÂ 30 TN B: Xin Hãy Thương Tôi

print

Xin Hãy Thương Tôi

Lạy Ngài xin hãy thương tôi

Mù lòa tăm tối cả đời xin ăn

Đức Giêsu gọi lại gần

Điều gì anh muốn tôi làm cho anh

Con vua Đavit nhân lành

Cho tôi được sáng những ngày đời tôi

Lòng Tin đã cứu anh rồi

Tức thì anh được mở đôi mắt nhìn.

 

Chủ nhật XXX TN B

Hoa Xanh