Thơ PÂ Chúa Nhật 4 MV năm C

print

Thơ PÂ Chúa Nhật 4 MV năm C

 Lc 1, 39- 45

 Ra Đi

 Giuđa miền núi ra đi

Viếng thăm chị họ Hài Nhi nhảy mừng

Vì tin Mẹ Chúa xin vâng

Diễm phúc nữ giới chưa từng có ai

Con Mẹ là Chúa Ngôi Hai

Gioan chuẩn bị thiên thai giáng trần.

 Lm Phêrô Trương Điệu

Người Có Phúc

 Em là người được phúc ơn

Vượt trên mọi phụ nữ nơi gian trần

Vì em đang được dự phần

Cưu mang Đấng sẽ làm thân con người

 

Tai tôi nghe tiếng em thôi

Thì hài nhi đã không ngơi nhảy mừng

Em – người có phúc chưa từng

Vì tin rằng Chúa không ngừng thực thi.

 

Hoa Xanh