Thơ PÂ Chúa Nhật 4 TN năm C

print

Thơ PÂ Chúa Nhật 4 TN năm C

 

Đồng Hương

 

Đồng hương lắm kẻ xấu lòng

Thách thức phép lạ chờ mong phép màu

Chẳng bằng bà góa được dầu

Chẳng bằng tướng hủi cúi đầu xin tin

Giê su thấu tỏ tâm tình

Rẽ qua giữa họ một mình ra đi.

 Lm Phêrô Trương Điệu

 

 

Ngôn Sứ Quê Nhà

 

Thật tôi bảo thật các ông

Chẳng ai đón nhận sứ ngôn quê nhà

Thời ngôn sứ Elisa

Nhiều người phong hủi khóc la kêu gào

 

Có ai được sạch đâu nào

Vậy mà người được lại là người dưng

Hôm nay ứng nghiệm Tin Mừng

Mà tai quí vị vừa từng được nghe.

 Hoa Xanh