Thơ PÂCN 23 TN Năm C

print

Tính Toán

Xây nhà phải biết liệu lo

Chiến chinh phải biết so đo sức mình

Theo Ta phải biết hy sinh

Giã từ của cải đăng trình thong dong

Người thân bỏ lại đau lòng

Vác mang thập giá mới mong theo Người.

Lm Pet Trương Điệu

 

Theo Thầy

Nếu ai đến với Thầy đây

Mà không dám bỏ những ngày yên vui

Bên cha mẹ ấm êm đời

Vợ con sống với một thời chăm lo

 

Ai còn quyến luyến so đo

Xác thân mạng sống chỉ cho riêng mình

Không vác thập giá hy sinh

Sẽ không xứng với ân tình Thầy ban.

 Hoa Xanh