Thơ PÂCN 28 TN Năm C

print

Biết Ơn

Mười người phong hủi van xin

Lạy Thầy cứu chữa thương tình thân tôi

Giêsu khuyên bảo một lời

Ra đi tìm gặp những người trông mong

Trên đường được chữa sạch trong

Mình anh trở lại tỏ lòng biết ơn.

Lm Pet Trương Điệu

 

Chín Người Kia …

Mười người không sạch cả sao

Chín người kia đã đường nào mà đi

Để người ngoại đạo Samari

Trở về chúc tụng tôn vinh Chúa Trời

Quay sang Ngài nói đôi lời

Về đi anh hãy rạng ngời vui thay

Chính niềm Tin đã tỏ bày

Cứu anh và đã chữa anh sạch rồi.

 Hoa Xanh