Thơ PÂCN 32 TN Năm C

print

Sống Lại

Bảy ông mà lấy một bà

Đến khi sống lại ai là chồng cô

Thế gian chồng vợ xô bồ

Làm con Thiên Chúa thánh đô vui mừng

Sống đây chết đó đã từng

Cuộc đời dâu bể xin đừng lãng quên.

Lm Pet Trương Điệu

 

Đời sau

Đời này người lấy vợ chồng

Còn đời sau sẽ sống không gia đình

Họ là con cái ân tình

Của Thiên Chúa, Đấng phát sinh ơn trời

Ngài không Chúa kẻ chết rồi

Mà là Chúa kẻ sống đời vinh quang

Họ nay được xếp ngang hàng

Với thiên thần Chúa rỡ ràng oai phong

Hoa Xanh