Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 2 MV A

print

Ăn Năn

Sửa đường Chúa đến ai ơi

Gioan Tẩy giả kêu mời ăn năn

Đừng nên tự phụ nghĩ rằng

Ađam tiên phụ quyền năng cứu đời

Giêsu con Chúa tự trời

Cầm nia sàng sẩy tách rời rạ rơm.

Lm Pet Trương Điệu

 

Sám Hối

Anh em hãy sám hối đi

Nước trời nay đã đến vì anh em

Hãy sinh hoa quả nhiều thêm

Thành tâm sám hối thương yêu hằng ngày.

 

Thật tôi nói thật cho hay

Cái rìu đã đặt gốc cây sẵn sàng

Cây nào hoa trái chẳng màng

Không sinh quả tốt thì đành chặt đi.

Hoa Xanh