Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 20 Thường Niên A

print

Chiêm Ngắm Mẹ Về Trời

 Chúa đưa Đức Mẹ về trời

Con nhìn ngắm Mẹ một đời vinh quang

Vì xưa Mẹ đã sẵn sàng

Xin vâng ý Chúa mọi đàng chẳng sai

Nhận làm Mẹ Chúa Ngôi Hai

Cùng con cộng tác mở mang Nước Trời.

Lm Phêrô  Trương Điệu

Bà  Mẹ Xứ Canaan


“Đàn bà xứ Ca na an

Con bà quỉ ám bà van xin Ngài

Thử lòng Chúa nói chối tai

Nhưng bà khiêm tốn cứ nài nỉ xin

Chúa khen bà rất mạnh tin

Cho con bà khỏi quỉ liền ra ngay”.

Sưu tầm

  Người Mẹ Tuyệt Vời

 Mẫu gương người mẹ tuyệt vời

Niềm tin vững chắc cuộc đời đổi thay

Vượt qua thành kiến chói tai

Chúa thương cứu chữa tháng ngày bình an.

Lm. Biển Xanh.