Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 23 Thường Niên A

print

Nếu Ai

 Nếu ai lầm lỗi trong đời

Riêng tư sửa dạy được lời người thân

Buộc cầm tháo gỡ dưới trần

Trên trời cũng vậy ân cần thực thi

Cầu xin hiệp ý điều gì

Có Thầy ở giữa từ bi nhậm lời.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Nghệ Thuật Sửa Lỗi

 Sửa lỗi tế nhị ai ơi

Khởi đầu kín đáo gọi mời chúng ta

Tiếp đến rộng lượng hải hà

Vâng theo ý Chúa cả nhà an vui.

 Lm. Biển Xanh.