Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 3 TN Năm A

print

Lui Về

Gioan bị nộp thảm thê

Giêsu kín đáo lui về Gali

Lời xưa ứng nghiệm tiên tri

Tin Mừng nước Chúa truyền đi khắp miền

Ăn năn hối cải trước tiên

Chữa lành bệnh hoạn tật nguyền tâm linh.

Lm Pet Trương Điệu

 

Bốn Môn Đệ

“Bốn ông môn đệ đầu tiên

Nghe lời chúa gọi họ liền theo luôn

Gương này nhắc nhở đoàn con

Chu toàn trách nhiệm làm môn đệ thầy.”

Sưu tầm