Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 4 Phục Sinh

print

Chiên Tôi

                Chiên tôi nghe tiếng của tôi

        Bên nhau quấn quýt có đôi có đàn

                Dồi dào sự sống ta ban

        Không ai cướp được khỏi đoàn chiên tôi

                Mặc ai lòng bạc như vôi

        Phần con chiên nhỏ núi đồi theo cha.

Lm Phêrô  Trương Điệu

Mục Tử

“Chúa là mục tử tốt lành

Vì ta Ngài đã liều mình hiến thân

Ngài còn cho các giáo dân

Dự phần trách nhiệm chủ chăn với Ngài.”

Sưu tầm