Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 4 TN Năm A

print

     Bát Phúc

                Ngài lên ngọn núi giảng lời

        Hiền hòa nghèo khó Nước Trời của riêng

                Những ai đói khát ơn thiêng

        Xót xa tử đạo lo phiền điêu linh

                Những ai xây dựng hòa bình

        Tấm lòng trong sạch phúc vinh quê trời.

Lm Pet. Trương Điệu