Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 5 Phục Sinh A

print

THẦY ĐI

 Thầy đi dọn chỗ các con

Chớ nên xao xuyến mỏi mòn lòng tin

Thầy đâu làm việc tự mình

Biết thầy cũng biết tâm tình Chúa Cha

Thầy ban sự sống bao la

Đường đi chân lý thiết tha gọi mời.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

VINH DANH CHA

 “Con nay làm vẻ vang Cha

Con làm hoàn tất việc Cha trao rồi

Lời Ngài như nhắc bảo tôi

Làm vinh danh Chúa giữa đời đừng quên.”

Sưu tầm