Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

print

SAO LẠ

                Đêm xưa sao lạ dẫn đường

        Ba Vua hội ngộ đông phương đăng trình

                Belem cứu Chúa giáng sinh

        Vàng hương mộc dược tôn vinh Ngôi Lời

                Lương dân được Chúa gọi mời

        Tình thương cứu thế muôn đời tạ ơn.

Lm Pet Trương Điệu

DẪN ĐƯỜNG

Ngôi sao lạ ở phương đông

Hiện ra chiếu sáng dẫn đường ba vua

Đến nơi hang đá bò lừa

Thấy Giu se với Maria mẹ Ngài

Hài nhi xinh xắn ngủ say

Nằm trong máng cỏ xếp thay giường nằm

Họ liền chiêm ngưỡng mê say

Ngôi Hai Con Chúa đêm nay giáng trần.

Hoa Xanh