Thơ Phúc Âm CN 1 Mùa Vọng B

print

Tỉnh Thức

Coi chừng tỉnh thức nguyện cầu

Thời giờ Chúa đến nhiệm mầu như mơ

Gia nhân vắng chủ đợi chờ

Mỗi người một việc tóc tơ thi hành

Người khôn tỉnh thức cầm canh

Kẻ ngu mê ngủ tan tành phúc thiêng.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Tỉnh Thức Mùa Vọng

Mùa Vọng tỉnh thức gọi mời

Mỗi người sám hối cuộc đời chúng ta

Tình yêu Thiên Chúa bao la

Bao dung tha thứ dẫn ta an bình.

Lm. Biển Xanh.