Thơ Phúc Âm CN 11 Thường Niên, Năm B

print

Nước Trời

Nước Trời như hạt thóc gieo

Ngày đêm thức ngủ lúa gieo ruộng đồng

Nước Trời hạt cải đất trồng

Cây cao bóng mát ấm lòng chim bay

Em ơi vinh dự lắm thay

Mến yêu Giáo Hội đắng cay chẳng nề.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Gieo Hạt

Nước Trời quả thật giống như

Người gieo hạt lúa tâm tư đợi chờ

Đêm ngày dù thức hay mơ

Một mai mùa tới chẳng ngờ trĩu bông

Nước Trời hạt cải ngoài đồng

Chỉ như hạt cát chẳng trông mong gì

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.