Thơ Phúc Âm CN 13 Thường Niên, Năm B

print

Con Gái Giairô

Bé ơi bé dậy mà ăn

Bé đi giải toả bâng khuâng lòng người

Giêsu quyền phép tự trời

Phục Sinh chữa bệnh cho đời thêm vui

Người Cha sung sướng ngậm ngùi

Ôm con mà khóc ngọt bùi xin tin.

Lm Phêrô  Trương Điệu

Cậy Tin

Chúa cho bé gái hoàn sinh

Chữa bà loạn huyết vì tin vững vàng

Đời con hồn xác nguy nan

Cậy tin phó thác hoàn toàn nơi Cha.

Sưu tầm

Chúa Của Sự Sống

Bé ngoan chỗi dậy mau lên !

Tức thì người chết bỗng liền hồi sinh.

Quyền năng của Chúa uy linh,

Đàn bà khỏi bệnh kính tin trọn đời.

Đinh ninh ghi nhớ bạn ơi,

Chúa nguồn sự sống đời đời  mến yêu.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.