Thơ Phúc Âm CN 14 Thường Niên, Năm B

print

Về Quê

 Giêsu một chuyến về quê

Hội đường giảng dạy làm mê tâm hồn

Dân làng ăn nói lộng ngôn

Giêsu kinh ngạc bồn chồn tâm linh

Vì rằng dân đó cứng tin

Tiên tri phận bạc bị khinh quê mình.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Coi Thường

Ngài về giảng tại quê hương

Bị người bản quán coi thường khinh chê

Vì con Chúa chịu ê chề

Mỗi khi tủi nhục nhìn về gương Cha.

Sưu tầm