Thơ Phúc Âm CN 15 Thường Niên, Năm B

print

Lên Đường

Gạo tiền bị  gậy mà chi

Hy sinh phó thác ra đi cứu đời

Hành trang nhẹ gánh thảnh thơi

Tung hô danh Chúa gieo lời yêu thương

Xức dầu trừ quỷ muôn phương

Rắc gieo lời Chúa trên đường tình yêu.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Sai Đi

Chúa sai môn đệ ra đi

Chẳng mang của cải, được cho dư xài

Xin cho tín hữu hôm nay

Theo gương phó thác như Thầy Giêsu.

Sưu tầm

Người Tông Đồ

Tông đồ Chúa phái ra đi,

Quyền năng ban tặng thực thi lệnh truyền.

Đừng mang bao bị, bánh, tiền,

Từng hai rao giảng khắp miền gần xa:

Ăn năn trở lại cùng Cha,

Đón chờ Chúa đến cùng ta mỗi ngày.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.