Thơ Phúc Âm CN 16 Thường Niên, Năm B

print

Nghỉ Ngơi

Chương trình tìm cảnh xa làng

Thầy trò tâm sự vô vàn chuyện vui

Rộn ràng kẻ tới người lui

Giêsu cảm động bùi ngùi ruột gan

Bầy chiên không chủ lang thang

Tình thương cứu độ chẳng màng nghỉ ngơi.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Mục Tử Tốt Lành

Xót thương dân Chúa dại khờ,

Như chiên không chủ bơ vơ cả ngày !

Giê-su Mục tử Thiên sai,

Thuộc dòng Đa-vít quản cai dắt dìu.

Phần ta muốn được Chúa yêu,

Lắng nghe thực hiện những điều Người khuyên.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.