Thơ Phúc Âm CN 2 MC B

print

Lột Xác

 Vi vu gió thổi huyền mơ

Tabo núi thánh đợi chờ ai đây

Tinh sương dạo gót theo thầy

Biến hình xác thánh, ngất ngây lòng trò

Phêrô nặng mối âu lo

Làm sao ở lại hưởng no phúc đầy

Chúa Cha vang tiếng trên mây

Vâng lời phụng sự người này con Ta

Thầy trò xuống núi về nhà

Chúa truyền giữ kín cho qua khổ hình.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Trên núi Ta-bo

Trên núi Ta-bo Chúa biến hình

Cho ta bằng chứng sẽ hoàn sinh

Xác ta sáng chói trong Thiên Chúa

Nếu biết tin yêu Chúa hết tình.

Sưu tầm