Thơ Phúc Âm CN 2 TN B

print

Chiên Thiên Chúa

Đây chiên Thiên Chúa cứu đời,

Hai vai gánh vác tội người trần gian.

Nghe Thầy giới thiệu bảo ban,

Giã từ sư phụ hiến thân theo Ngài.

Ta là môn đệ Thiên Sai ?

Thực thi Lời Chúa sớm mai chuyên cần.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.

 

Theo Chúa

An-rê theo Chúa Ki-tô

Trở về giới thiệu Phê-rô anh mình

Chúng con nguyện hứa nhiệt thành

Mở mang Nước Chúa xứng danh tông đồ.

Sưu Tầm