Thơ Phúc Âm CN 22 TN B: Trong Và Ngoài

print

Trong Và Ngoài

Mọi người hãy lắng nghe tôi

Những điều xấu chẳng từ nơi ngoài vào

Vì điều xuất phát trong đầu

Hay trong tâm mới thành điều xấu xa

 

Nảy sinh ý muốn gian tà

Ngoại tình trộm cắp tham lam giết người

Các ông thờ Chúa, miệng môi

Còn trong lòng lại than ôi… giả hình.