Thơ Phúc Âm CN 29 TN B & Cầu cho việc Loan Tin Mừng

print

 CN 29 TN B

Làm Đầu

 Đôi bên tả hữu ngai vàng

Dành cho những kẻ rộn ràng công danh

Tông đồ ngôi thứ sao đành

Quyết tâm phục vụ mới thành ngôi cao

Chén đắng cứ uống đi nào

Phép rửa cùng chịu khai mào quyền năng.

 Lm Phêrô  Trương Điệu

 

 Cầu cho việc Loan Tin Mừng 

Cùng nhau đi khắp muôn phương,

Tung gieo chân lý tình thương cho đời.

Chúa xưa vì quá yêu người,

Chết trên thập giá giữa trời đơn côi.

Chứng nhân của Chúa bạn ơi,

Bằng đời gương mẫu, bằng đời thứ tha.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.