Thơ Phúc Âm CN 3 MV C

print

Khiêm Nhu

Gioan có phải là Thầy

Rằng tôi rửa nước cởi giầy cho cân

Giêsu cứu Chúa thập phần

Phép rửa bằng máu Thánh Thần ban ơn

Cầm nia sàng lúa phân rơm

Công bình bác ái làm thơm cuộc đời.

 Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Niềm Vui Của Mùa Vọng

Như Lời Chúa hứa chẳng sai,

Đúng kỳ đúng hạn con Ngài giáng lâm.

Tẩy trừ sửa chữa lỗi lầm,

Công bằng, bác ái, lương tâm ngay lành.

Phần ta dọn dẹp thật nhanh,

Đón chờ Chúa đến, phúc lành chứa chan.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.