Thơ Phúc Âm CN 32 Thường Niên, Năm B

print

Giả Hình

Coi chừng luật sĩ giả hình

Công trình phố chợ tận tình khoe khoang

Kinh dài tụng niệm oang oang

Mà lòng trống rỗng vinh quang làm gì?

Không bằng bà goá thực thi

Đem tiền dâng cúng khắc ghi tấm lòng.

 Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Bà Góa Đáng Khen

Này Thầy bảo thật anh em

Người đàn bà góa đáng khen hơn nhiều

Hai đồng tiền chẳng bao nhiêu

Nhưng là tất cả chi tiêu để dành

Còn người xúng xính áo quần

Mong ngồi chỗ trước nhận phần ngợi khen

Trên đường lớn tiếng đọc kinh

Này đây Thầy bảo chẳng ơn ích gì.

Hoa Xanh