Thơ Phúc Âm CN 4 TN B

print

Thơ Phúc Âm CN 4 TN B

Phát Giác

Ngày lễ Chúa đến Capha

Hội đường đông đảo đầy nhà đầy sân

Trình bày giáo lý ân cần

Mọi người kinh ngạc bần thần ngất ngây

Có thằng quỷ ám vật thây

Làm sao ông đến quấy rầy chúng tôi

Chúa bèn mắng nó im thôi

Danh Ngài vang cả núi đồi Gali.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Quyền năng Chúa

Uy quyền Chúa đã tỏ ra,

Đuổi xua, áp đảo, quỷ ma phải rời.

Tật nguyền Chúa phán một lời,

Ngay như thần chết, hết thời dọc ngang.

Quyền năng Chúa quả cao sang,

Ta luôn cậy dựa, tấc gang chẳng rời.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.