Thơ Phúc Âm CN Lễ CGS Chịu Phép Rửa – Năm B

print

Đẹp Lòng

Gioan rửa tội bờ sông

Giêsu cũng đến tỏ lòng khiêm cung

Bầu trời tỏa sáng lạ lùng

Thánh Thần ngự xuống không trung rạng ngời

Này con yêu dấu Chúa Trời

Vì thương nhân thế rạng ngời lòng cha.

Lm Phêrô  Trương Điệu

  

Sám Hối

Chúa chịu phép rửa Gio-an

Là Ngài tự hạ làm thân thấp hèn

Nêu gương tuyệt đối khiêm nhường

Để ta sám hối theo đường Chúa đi.

Sưu Tầm