Thơ Phúc Âm CN Lễ CGS Chịu Phép Rửa, Năm C

print

Phần Tôi

Phần tôi rửa nước phàm trần

Còn Ngài thanh tẩy Thánh Thần lửa yêu

Phần tôi phận nhỏ cô liêu

Còn Ngài cao trọng đủ điều quyền năng

Phần tôi thống hối Giodan

Còn Ngài Cứu Thế sống bằng tình Cha.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Người Tôi Tớ Được Sủng Ái

Từ trời Thiên Chúa ngỏ lời,

Đây Con chí ái là Người Ta yêu.

Ý Cha thực hiện mọi điều,

Trần gian chịu chết Chúa đền tội thay.

Người là tôi tớ bậc thầy,

Ta yêu! hãy biết khấn cầu bước theo.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.