Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 31 Thường Niên A & Lễ Các Thánh Nam Nữ

print

Biệt Phái

Nối dài tay áo thẻ kinh

Ghế đầu đám tiệc nghinh nghinh chào thầy

Anh em tình nghĩa sum vầy

Một cha phục vụ như thầy khiêm nhu

Nâng mình số phận kẻ ngu

Hạ mình Thiên Chúa đền bù tình cha.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Vị Thầy Giê-su

 Nêu gương phục vụ rất cần

Tránh xa gian dối tinh thần hy sinh

Giê-su Con Chúa quyên mình

Là Thầy tất cả ân tình với Cha.

 Lm. Biển Xanh.

  

Các Thánh Nam Nữ

 Tám mối phúc thật gọi mời

Vui tươi đón nhận đáp lời dấn thân

Các Thánh khiêm tốn ân cần

Thực thi Lời Chúa muôn phần vinh quang.

 Lm. Biển Xanh.