Thông Báo Chương Trình Tuần Thánh 2023

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

TRUNG TÂM MỤC VỤ 2023

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2023

Kính quý Cha, quý Tu sĩ, và quý bà Ông bà anh chị em giáo dân.

Theo ý Đức Cha Stêphanô, Giám mục Giáo phận,

Trung Tâm Mục Vụ kính báo tới quý Cha, quý Tu sĩ, và quý Ông bà anh chị em : Chương trình Những Cử Hành trực tiếp và trực tuyến (Đặc biệt cho quý ông bà cao tuổi và các bệnh nhân được hiệp thông), do Đức Cha chủ tế trong Tuần Thánh 2023, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận :

1/ THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU : Thứ Ba, 04.04.2023, lúc 9g30’.

2/ THÁNH LỄ TIỆC LY : Thứ Năm,  06.04.2023, lúc 17g00’.

3/ TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA : Thứ Sáu 07.04.2023, lúc  17g00’.

4/ CANH THỨC VƯỢT QUA : Thứ Bảy, 08.04.2023, lúc 19g00’.

Trân trọng kính báo và kính mời.

Trung Tâm Mục Vụ GPCT / 24.03.2023